Samhällseffektiv och miljövänlig 

Ecoresan har en specifik affärsidé. Vårt mål är att introducera miljövänliga, laddhybrid passagerarfartyg för att transportera ca 175 passagerare på lokala pendelrutter.

Fartyget, skrovformen – framdrivningslösningen, inklusive energilager,  interiörerna, faciliteterna och allt förbrukningsmaterial ombord har utformats för att ha så lite påverkan på miljön som möjligt med hänsyn till dagens teknologi. Detta gäller såväl vatten, luft och ljudutsläpp.